Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral, inici anterior al 2019-20 (en línia)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria:

 *Semestralitat de les assigantures subjecte a possibles canvis.

Només per assignatures suspeses:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
103990 Història de la seguretat FB/6/1 sem
103991 Dret de la seguretat FB/6/1 sem
103992 Estadística FB/6/1 sem
103994 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
103995 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
103993 Gestió de les organitzacions [A l'horari apareix a segon curs] FB/6/2 sem
103996 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem
103997 Informàtica [A l'horari apareix com a Ciberseguretat a segon curs] FB/6/2 sem
103998 Models de seguretat FB/6/2 sem
103999 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem

Assignatures pendents no superades:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104000 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
104001 Intervenció i autorregulació OB/6/1 sem
104003 Regulació de les organitzacions [A l'horari apareix a primer curs] OB/6/2 sem
104004 Tecnologia de la seguretat [A l'horari apareix a primer curs] OB/6/2 sem
104005 Comunicació a les organitzacions FB/6/2 sem
104006 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
104007 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
104008 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
104691 Pràcticum I [Antic 104002-Projecte I] OB/6/1 sem
104692 Pràcticum II [Antic 104009 Projecte II] OB/6/2 sem

Assignatures pendents no superades o per alumnes de via lenta:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104010 Criminologia i criminalística OB/6/1 sem
104011 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
104012 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
104014 Tècniques d'investigació social OB/6/2 sem
104015 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
104016 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporativa OB/6/2 sem
104017 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
104019 Seguretat informàtica i documental OB/6/1 sem
104693 Pràcticum III [Antic 104013-Projecte III] OB/6/1 sem
104694 Pràcticum IV [Antic 104018-Projecte IV] OB/6/2 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció".  

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DIRECTOR SEGURETAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104020 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104023 Direcció de recursos humans en seguretat privada OP/6/1 sem
104026 Dret de la seguretat privada OP/6/1 sem
104029 Gestió privada de la seguretat OP/6/2 sem
104038 Investigació privada OP/6/1 sem
104046 Sistemes de protecció OP/6/2 sem
104041 Seguretat Alimentària OP/6/2 sem
104044 Seguretat laboral OP/6/2 sem
104036 Protecció civil OP/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció".                                    

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104020 Treball de fi de grau OB/12/anual

 

OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
104024 Direcció de seguretat OT/6/1 sem
104027 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
104034 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
104036 Protecció civil OT/6/1 sem
104043 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
104042 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
104041 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
104047  Tecnologia de la seguretat documental OT/6/2 sem