Suport a les pràctiques

Suport a les pràctiques

El programa de Mentoratge Acadèmic té com a objectiu contribuir a la formació de l’estudiant i contribuir a la millora del rendiment dels alumnes a les classes pràctiques. La principal tasca que s’encarregarà a l’estudiant serà donar suport al professor en el lloc de realització de les pràctiques. És per això que l'estudiant ha d'haver superat el seu 3r curs de grau i l'assignatura en la que vol col·laborar. Per aquesta col·laboració, l’alumne podrà reconeixer fins a 3 crèdits (1 crèdits cada 25 hores de col·laboració.

Funcions del /de la Mentor/a:
1. Ajudar al professorat responsable de l’assignatura a preparar l’aula i els materials per a la docència.
2. Donar suport al professorat responsable de l’assignatura a impartir la docència del grup/classe.
3. Assistir l’alumnat que requereix de suport per a seguir la docència, amb la supervisió del professorat responsable de l’assignatura.
4. Desenvolupar l’activitat sota la direcció i la presència a l’espai docent del professorat responsable de l’assignatura.
5. Observar la dinàmica de la pràctica i reportar al professorat responsable de l’assignatura les actuacions realitzades a l’aula, així com qualsevol eventualitat que s’hi produeixi.
6. Assistir a reunions de preparació de l’assignatura.
7. Estar en contacte amb l’alumnat de l’assignatura.
8. Elaborar un informe final de l’activitat.

Perfil del/de la Mentor/a:
• Haver cursat i aprovat l’assignatura subjecte a mentoratge acadèmic.
• Capacitat de treball en equip .
• Capacitat de comunicació a diferents nivells.
• Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
• Capacitat de construir relacions interpersonals.
• Capacitat de manejar informació confidencial.

Procediment:
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències.

Termini de sol·licitud:
• 1r semestre: del 19 al 28 de setembre
• 2n semestre: del 19 al 28 de setembre

Oferta d'Acitivitats de Mentoratge Acadèmic  Actualitazada (19/09/2018) per al curs 2018/2019

Formulari de Sol·licitud a les Activitats de Mentoratge Acadèmic  

Al final de l’estada tant el mentor com el tutor, hauran d’omplir un informe d’avaluació:

Informe final de l'estudiant

Informe final del tutor/a