Programa de Mentoratge Acadèmic

Programa de Mentoratge Acadèmic

El programa de Mentoratge Acadèmic té com a objectiu contribuir a la formació de l’estudiant i contribuir a la millora del rendiment dels alumnes a les classes pràctiques. La principal tasca que s’encarregarà a l’estudiant serà donar suport al professor en el lloc de realització de les pràctiques. Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat a partir de 3r curs de grau que tingui superada l'assignatura en la que vol col·laborar. Per aquesta col·laboració, l’alumne podrà reconeixer entre 1 i 3 crèdits(25, 50 o 75 hores de col·laboració).

Les dates de sol·licitud del programa de mentoratge acadèmic per al curs 2019/2020 són del 2 al 25 de setembre de 2019.

Funcions del /de la Mentor/a:

 1. Ajudar al professorat responsable de l’assignatura a preparar l’aula i els materials per a la docència.
 2. Donar  suport  al  professorat  responsable  de  l’assignatura  a impartir la docència del grup/classe.
 3. Assistir  l’alumnat  que  requereix de  suport per  a  seguir  la  docència, amb la supervisió del professorat responsable de l’assignatura.
 4. Desenvolupar  l’activitat  sota  la  direcció  i  la  presència  a  l’espai docent del professorat responsable de l’assignatura.
 5. Observar   la  dinàmica  de  la  pràctica  i  reportar   al  professorat responsable  de  l’assignatura  les  actuacions  realitzades  a  l’aula,  així com qualsevol eventualitat que s’hi produeixi.
 6. Assistir a reunions de preparació de l’assignatura.
 7. Estar en contacte amb l’alumnat de l’assignatura.
 8. Elaborar un informe final de l’activitat.
Perfil del/de la Mentor/a:
 • Haver  cursat i aprovat l’assignatura subjecte a mentoratge acadèmic.
 • Capacitat de treball en equip .
 • Capacitat de comunicació a diferents nivells.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació.
 • Capacitat de construir relacions interpersonals.
 • Capacitat de manejar informació confidencial.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències.

Oferta Activitats de Mentoratge Acadèmic curs 2019/2020

Formulari de sol·licitud a les activitats de Mentoratge Acadèmic

Informe de l'alumne