Pràctiques en empreses

Pràctiques Curriculars

Per a poder realitzar les pràctiques, es obligatori:

  • Complir els requisits (consultar guies docents) per a realitzar-les.
  • Posar-se en contacte amb el coordinador/a de pràctiques del Grau corresponent.
  • Fe arribar a la Gestió Acadèmica el Formulari de sol·licitud de conveni (formulari de dades) signat pel coordinador/a de pràctiques 10-15 dies abans  de l’inici de les pràctiques.
  • Matricular-se a la Gestió Acadèmica. Recordeu que cal sol·licitar Cita Prèvia
*Per realitzar el pràcticum del Grau en Geologia, consultar la informació de Pràctiques del Grau en Geologia.


Matrícula de l’assignatura Pràctiques externes curs 2018/2019
       
Data límit per a formalitzar la matrícula: 21/06/2019

Últim dia tancament actes:
Grup 2 (juliol): 11/07/2018 a les 20:00h
Grup 3 (setembre): 13/09/2018 a les 20:00h


CURS 2019-2020 (pràctiques estiu 2019)

A l’estiu 2019 es poden començar a realitzar les pràctiques ,sense formalitzar la matrícula, omplint una autorització especial (Compromís de Matrícula).

En aquest cas, obligatòriament s’haurà d’afegir a la matrícula l’assegurança complementària del curs 2018/19. Depenent de les dates d’inici i finalització les pràctiques, s’haurà de contractar l’assegurança curs 2018-2019 i la del curs 2019-2020.

L’alumna/e es podrà matricular de l’assignatura a partir el dia que per assignació pugui fer l’automatrícula de la resta d’assignatures ( A partir del 15 de juliol) .

La matrícula de l’assignatura de pràctiques s’ha  de fer presencial a la Gestió Acadèmica. Recordeu que cal sol·licitar Cita Prèvia

Per a poder formalitzar la matrícula, cal portar el Formulari de sol·licitud de conveni (formulari de dades) degudament emplenat i signat  pel coordinador/a  de pràctiques.


Normativa vigent de Pràctiques en empresa

Model memòria final (alumne)

Model informe final (entitat col·laboradora)