Pràctiques en empreses

La UAB, a través del Servei d'Ocupabilitat, permet que les empreses o les entitats puguin disposar de la col·laboració d'estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits acadèmics, a través de la realització de pràctiques professionals de manera compatible amb els estudis. No suposen cap relació contractual i l'estudiant (si és menor de 28 anys) queda cobert per l'assegurança escolar.

Més informació:
Servei d'Ocupabilitat

Aquestes beques ofereixen la possibilitat de realitzar, durant un any, pràctiques remunerades tutelades a les empreses associades al Programa. Estan adreçades a tots els alumnes que hagin finalitzat els seus estudis i que vulguin posar-se en contacte amb el món de l'empresa.

Més informació:
Programa Citius

Consulta tota la informació referent a les pràctiques acadèmiques en entitats en aquest enllaç.