Tallers de preparació / Cursos Propedèutics

Tallers de preparació / Cursos propedèutics

Els cursos propedèutics o tallers que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquests cursos tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats a l'alumnat de nou accés a les diferents titulacions.

Aquests cursos són un servei que ofereix la Universitat a aquell alumnat que ho consideri necessari i, en cap cas, és obligatori cursar-los.

Consulteu la informació de cada curs a continuació.

Període de matrícula: del 15 de juliol a l'1 de setembre de 2022
Horari i aulari: consulteu aquesta graella