Cursos Propedèutics

Cursos Propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.
 
La Facultat de Ciències ofereix cursos propedèutics dirigits a l'alumnat de Ciències, de Biociències i del Grau d'Enginyeria Química. Podeu consultar a la seva pàgina web tots els cursos.