Cursos Propedèutics

Les accions propedèutiques que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquestes accions tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.


La durada dels cursos és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions del grau el curs 2018-2019.
 
Aquesta activitat és un servei que ofereix la Universitat a aquells estudiants que ho necessitin i en cap cas és obligatori cursar-la.
 
Els cursos es realitzaran del 3 al 7 de setembre de 2018.
 
Període de matrícula: del 12 al 27 de juliol, cal presentar el Full de matrícula a la Gestió acadèmica de la Facultat de Biociències.
 
L'oferta de cursos propedèutics és la següent.