Assignació d'Unitat Docent (Grau Medicina)

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2018
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quadrimestre 2017-18

  Terminis Observacions
Presentacions de les UDH    
Sol·licituds 5 al 9 de març de 2018 La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària
Publicació llistes provisionals 12 de març de 2018 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada 2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 13 i 14 de març de 2018 A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina
Publicació relació definitiva 15 de març de 2018  
Sorteig 22 de març de 2018 Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària
Sol·licituds de canvi d'Unitat 3 al 6 d’abril de 2018 Les sol·licituds hauran d'estar degudament justificades.
Resolució A partir del 20 d'abril de 2018  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 
IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

 

Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2018 (PDF, )
Cens 2on curs Grau Medicina Curs 2017-18 (PDF, )