Assignació d'Unitat Docent (Grau Medicina)

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2019
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quadrimestre 2018-19

  Terminis Observacions
Presentacions de les UDH De l'11 al 14 de febrer de 2019 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2019
Sol·licituds 4 al 8 de març de 2019 La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària
Publicació llistes provisionals 12 de març de 2019 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 13 i 14 de març de 2019 A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina
Publicació relació definitiva 15 de març de 2019  
Sorteig 22 de març de 2019 Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària
Sol·licituds de canvi d'Unitat 2 al 5 d’abril de 2019 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 12 d'abril de 2019  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.
 
IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

 

Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2019 (PDF, )
Cens 2n curs Grau Medicina Curs 2018-19 (PDF, )