Assignació d'Unitat Docent (Grau Medicina)

Unitats Docents


ATENCIÓ  Les presentacions de les Unitats Docents es faran del 12 al 18 de febrer del 2020.
Consulteu els horaris de 2n curs de Medicina

 


Assignació Unitat Docent Hospitalària 2020
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quadrimestre 2019-20

 

  Terminis Observacions
Presentacions de les UDH De l'12 al 18 de febrer de 2020 Consultar Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2020
Sol·licituds 2 al 6 de març de 2020 La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària
Publicació llistes provisionals A partir del 10 de març de 2020 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada (2, 3, 5 i 6).
Canvis de preferència 12 i 13 de març de 2020 A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina
Publicació relació definitiva 16 de març de 2020  
Sorteig 23 de març de 2020 Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària
Sol·licituds de canvi d'Unitat 30 de març al 3 d’abril de 2020 Les sol·licituds hauran d'estar degudament argumentades i justificades documentalment.
Resolució A partir del 20 d'abril de 2020  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 

IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

 

Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2019 (PDF, )
Cens 2n curs Grau Medicina Curs 2019/2020 (Pendent) (PDF, )