Presentació

En el moment d’analitzar els problemes d’adaptació dels estudiants de l’ensenyament secundari als estudis universitaris, sembla oportú fer una reflexió específica referida a matèries que tenen una petita presència a secundària però que orienten a diferents estudis.

Objectiu:
Tenir elements per orientar la docència de les assignatures d'economia i empresa  de primer curs, a partir de l’experiència del professorat de secundària: els programes, les pràctiques d’aula més habituals, les dificultats i els èxits; en definitiva, allò que des de la universitat es pot esperar de l’alumnat de primer curs en relació a aquestes matèries.

Informar sobre els programes dels diferents graus que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa, les pràctiques d'aula més habituals, les dificultats i els èxits de l'alumnat de primer curs en relació a les matèries cursades.