Períodes de matriculació

Requisits d’admissió
Per sol·licitar una plaça en el programa “Pre-Established”, els estudiants han de complir els requisits següents:
 1. El estudiants hauran d’estar matriculats en una Universitat i haver completat un mínim de 2 semestres en el moment de fer la preinscripció.
 2. Els estudiants han de tenir un certificat de nivell mínim B2 o equivalent en l’idioma d’impartició de l’assignatura (només per a les assignatures electives en anglès o espanyol). Veure detalls més avall*.
 3. Els estudiants que necessitin visat hauran de fer un mínim de 24 ECTS per semestre per a ser considerats estudiants a temps complet.
 4. Els estudiants poden escollir un màxim de 36 crèdits ECTS per semestre. *Excepte Maig (6 crèdits ECTS).
 5. Els estudiants poden matricular-se d’1, 2 o 3 semestres (Fall + Spring + Summer), cursant un màxim de 60 crèdits ECTS.
 6. El GPA (mitjana de qualificacions) mínim per accedir al programa és de 2,75 (o equivalent).
 
Documentació requerida
Per ser admès en el programa “Pre-Established” és necessari presentar la següent documentació:
 • Còpia escanejada de l’expedient acadèmic oficial de la teva universitat d’origen amb GPA (mitjana de qualificacions) o equivalent (si s’escau).
 • Fotocòpia escanejada del passaport en vigor.
 • Fotografia digital tipus carnet en format jpeg amb un pes màxim de 24KB.
 • *Si la llengua nativa dels estudiants NO és l’anglès, aquests han de presentar un certificat de coneixement d’aquesta llengua [TOEFL 78, IELTS 6, Cambridge Advanced o First Certificate].
 • *Els estudiants que NO tinguin l’espanyol com a llengua nativa i que vulguin escollir assignatures optatives en aquesta llengua han de presentar una certificat d’espanyol nivell B2 (DELE o equivalent).
Periodes de matriculació
Spring 2020 (Primavera, de gener a abril): del 16 de setembre al 22 de novembre de 2019
May 2020 (Maig): del 13 de gener al 13 de març de 2020
Summer 2020 (Estiu, de juny a juliol): del 10 de febrer al 24 d’abril de 2020
Fall 2020 (Tardor, de setembre a desembre): del 16 de març al 12 de juny de 2020
 
NOTA: El procés de matriculació es tancarà abans del termini si es cobreixen les places disponibles abans de la data límit.

Formulari d'inscripció