Períodes de matriculació


1r Semestre (setembre a febrer): del 15 de març al 15 de juny
2on Semestre (febrer a juliol): del 15 de setembre al 15 de novembre

Procès d'admissió

Per ser admès en aquest programa cal presentar la següent documentació:
• Llistat de matèries indicant clarament el codi, el semestre, els crèdits i l'idioma en què desitgis fer-les (en cas d'estar disponible en més d'un idioma).
• Còpia de l'expedient acadèmic oficial de la teva universitat d'origen.
• Fotocòpia del passaport en vigència.
• Els estudiants que NO tenen el castellà com a idioma nadiu, han de presentar un certificat de coneixement d'espanyol de nivell mínim B2 o equivalent.

NOTA: El procés de matriculació es tancarà amb anterioritat si es cobreixen les places disponibles abans de la data límit.

Formulari d'inscripció