Criteris de selecció

Per cursar un minor cal presentar la sol·licitud de preinscripció en el període habilitat a aquest efecte durant el segon o tercer curs de la titulació i, en qualsevol cas, una vegada superats 90 crèdits d’aquesta titulació (aquest és un requeriment específic d'aquest minor). Un cop iniciat un minor, no es pot accedir a un altre minor.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari

Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.
Si l'alumne rep l'admissió abans que hagi fet la seva matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.
 
Període Procés
Del 4 al 22 de març de 2019
Preinscripció
(a travès del web)
30 d'abril de 2019 (data límit) Resolució.
12 de setembre de 2019 Inici de les classes.
Segons el calendari establert per cada centre Matrícula.
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada assignatura del pla d'estudis, a més de l'alumnat del grau del qual formi part, tindrà 10 places més reservades específicament per a estudiants del mínor.
Coordinació acadèmica
Begonya Sáez Tajafuerce
Tel. 93 581 21 68 
begonya.saez@uab.cat
Departament de Filosofia 

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.