Pla d'estudis

El Pla d'Estudis del mínor en Estudis de Gènere consta de 126 ECTS, dels quals l'alumne ha de cursar 30 crèdits, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna. L'alumnat que ja tingui assignatures obligatòries al seu grau incloses en aquest Pla podrà completar-les fins a 30 crèdits o bé ampliar la seva formació amb els 30 crèdits optatius complets dins del llistat d'assignatures del Pla.

Exemple:
Un/a alumne/a del Grau d'Antropologia Social i Cultural, on Antropologia del Gènere és obligatòria, pot afegir 5 assignatures més (1+4) a triar dins del llistat del pla del mínor en Estudis de Gènere o bé cursar igualment tota la seva optativitat (30 crèdits) dins del Pla (1+5).

1. Itinerari de Ciències Socials
 
Assignatura Facultat ECTS
101252 Antropologia dels Sistemes de Sexe/Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
103101 Comunicació i Estudis de Gènere Ciències de la Comunicació 6 ECTS
Economia i Societat (No s'ofereix al curs 2019-20) Econòmiques 6 ECTS
101143 El Gènere i l'Etnicitat Polítiques i Sociologia 6 ECTS
100453 Gènere i Criminologia Dret 6 ECTS
102280 Gènere i Dret Dret 6 ECTS
101534 Gènere i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
101244 Persona, Cos, Salut i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
101154 Sociologia del Gènere Polítiques i Sociologia 6 ECTS
101150 Treball Domèstic i Vida Quotidiana Polítiques i Sociologia 6 ECTS


2. Itinerari d'Arts i Humanitats
 
Assignatura Facultat ECTS
100379 Arqueologia de les Dones Filosofia i Lletres 6 ECTS
Estudis de Gènere en Anglès (No s'ofereix al curs 2019-20) Filosofia i Lletres 6 ECTS
100288 Filosofia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
101543 Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental Traducció i Interpretació 6 ECTS
101597 Geografia i Gènere Filosofia i Lletres 6 ECTS
100368 Història de les Dones a l'Edat Mitjana Filosofia i Lletres 6 ECTS
100370 Història i Gènere a l'Època Moderna Filosofia i Lletres 6 ECTS
100371 Història i Gènere en els Segles Contemporanis Filosofia i Lletres 6 ECTS
100369 Història i Gènere en l'Antiguitat Filosofia i Lletres 6 ECTS
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats  Filosofia i Lletres 6 ECTS
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere (No s'ofereix per al curs 2019-20) Filosofia i Lletres 6 ECTS

 
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada assignatura del pla d'estudis, a més de l'alumnat del grau del qual formi part, tindrà 10 places més reservades específicament per a estudiants del mínor.
Coordinació acadèmica
Begonya Sáez Tajafuerce
Tel. 93 581 21 68 
begonya.saez@uab.cat
Departament de Filosofia 

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.