Document Processos VSMA

Documents dels Processos VSMA

El Marc VSMA vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

  • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
  • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes.
  • Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments.
  • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.

El Marc VSMA dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d'assegurament de la qualitat que se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments.
  • Verificació: avaluació prèvia (ex ante) d’una nova titulació que constitueix la primera etapa del cicle de vida d’una titulació.
  • Seguiment: anàlisi anual del desenvolupament de la implantació d’una titulació.
  • Modificació: incorporació de millores fruit del seguiment de la titulació.
  • Acreditació: avaluació de la qualitat d’una titulació que permet la renovació de l’autorització d’impartiació de la titulació.
Des d'aquesta pàgina es pot accedir als informes de seguiment i als autoinformes d'acreditació de l'Escola d'Enginyeria, així com als informes d'acreditació de titulacions.