Propedèutics

Tallers de coneixement bàsics necessaris per a la titulació

Tallers de coneixement bàsics necessaris per a la titulació

Els cursos propedèutics consisteixen en un conjunt de tallers que introdueixen, a l'estudiantque accedeix a primer curs, a algunes de les competències o àrees de coneixementque es desenvoluparan posteriorment a la carrera.
 
  • La durada dels cursos és des de 15 a 60 hores.
  • Estan adreçats als i les estudiants que hagin estat admesos a les titulacions de grau,o bé a aquelles persones que s'estiguin preparant per accedir a la universitat.
  • Els cursos es realitzen majoritàriament de l'1 al 15 de setembre, consulta les dates i horaris específics.
  • Aquests cursos no donen dret al reconeixement de crèdits ECTS.

Pot veure tot el detall dels cursos als següents enllaços: