Places 2021-2022

Canvi estudis estrangers

Curs 2021-2022 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis estrangers

Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya.

Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat:

Titulació de grau Places ofertes
Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)           8
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra)           4
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)           6
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles           3
Grau en Enginyeria de Dades           3

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007

Presentació de sol·licituds

Per a titulacions del Campus Bellaterra

Per a titulacions del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç.
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

Resolució

14 de juny de 2021

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre.

Les persones que no hagin estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que hagin pogut presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2021. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.


Matriculació

Per a titulacions impartides a Bellaterra: del dia 19 de juliol al dia 10 de setembre de 2021 (a determinar)
Contacte ga.enginyeria@uab.cat

Per a titulacions impartides a Sabadell:
Contacte ga.campus.sabadell@uab.cat