Accés per canvis d'estudis universitaris estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.

Curs 2023-2024 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis estrangers

Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya.

Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat:

Nombre de places per al curs 2023-24

Titulació de grau Places ofertes
Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)           8
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra)           4
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)           6
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)           2
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles           3
Grau en Enginyeria de Dades (Campus Bellaterra)           3
Grau en Intel·ligència Artificial           2

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi d'estudis universitaris (pendent d'actualització)
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud d’accés (període únic): del 24 de febrer al 31 de març de 2023


Per a titulacions del Campus Bellaterra

Per a titulacions del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç.
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

Resolució 16 de juny de 2023

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre.

Les persones que no hagin estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que hagin pogut presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2023. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.

Resolució Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)
Resolució Grau en Enginyeria de Dades (Campus Bellaterra)

 


Matriculació

Per a titulacions impartides a Bellaterra: a determinar amb les persones admeses
Contacte ga.enginyeria@uab.cat

Per a titulacions impartides a Sabadell:
Contacte ga.campus.sabadell@uab.cat