Accés per canvis d'estudis universitaris estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.

Curs 2022-2023 Accés a estudis de grau per canvi d'estudis
Pots accedir al grau per aquesta via si tens una titulació universitària oficial espanyola iniciada.


Nombre de places que s'ofereixen per estudi i modalitat :

Nombre de places per al curs 2022-23 pendent d'aprovació

Titulació de grau Places
  Canvi d'estudis Canvi per Interdisciplinarietat
Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)          6             6*
Grau en Enginyeria Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             2*
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             2*
Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra)          4             -
Grau en Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)          6             -
Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             -
Grau d’enginyeria Informàtica (Menció Enginyeria de Computadors) + Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)          2             -
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles          3             -
Grau en Enginyeria de Dades          3             -

*  Places per alumnat que vol abandonar la doble titulació per seguir amb una de les dues titulacions
 

Acord d'oferta de places i criteris d'admissió (pendent d'actualització)
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007

Presentació de sol·licituds

Per a titulacions del Campus Bellaterra

  • Presentació de sol·licituds online (amb certificat digital). La documentació es presentarà escanejada.
    Atenció
    : les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans amb cita prèvia. En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions.

Per a titulacions del Campus Sabadell (Gestió Aeronàutica)

  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç.
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

Resolució 16 de juny de 2022

Resolució Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra)
Resolució Grau en Enginyeria Química (Campus Bellaterra)
Resolució Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Campus Bellaterra)
Resolució Grau d’Enginyeria Informàtica (Menció Tecnologies de la Informació) + Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Campus Bellaterra)

Resolució Grau en Intel·ligència Artificial

Resolució Grau en Enginyeria Informàtica (Campus Bellaterra) - Interdisciplinarietat

La resolució d'admissió es publicarà en aquesta mateixa web. Es detallarà la relació de persones admeses, en llista d'espera i, també, les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació. La persona interessada estarà identificada amb el número de registre.
Les persones que no hagin estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que hagin pogut presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2022. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.

Matriculació

Campus Bellaterra.- a determinar
Campus Sabadell.- a determinar