Inserció laboral

Inserció laboral

L'any 2014 AQU Catalunya va finalitzar el tercer estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011 i 2014).

Com a novetats respecte dels dos estudis anteriors, en aquesta ocasió hi han participat les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) i la Universitat Oberta de Catalunya (per primer cop); i s'han enquestat en línia els doctors de nacionalitat estrangera.

Els resultats detallats de l'estudi són consultables a la pàgina web d'AQU Catalunya.


Descarregar l'informe "La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (PDF)".