Les xifres del doctorat de la UAB

68 programes de doctorat (2020-2021)
4.790 estudiants de doctorat (2019-2020)
1.510 docents i investigadors permanents totals (2019)
597 personal investigador en formació
15 doctorats industrials (2019)
705 tesis doctorals llegides (2018-2019)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
683 convenis de recerca (2019)
21 Centres d’estudis i de recerca
7 Instituts de recerca propis
38 Instituts de recerca vinculats
6 noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
48 patents sol·licitades (2019)