Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Ciències

Doctorat Tipus Places Nou RD 99/2011
Aqüicultura Interuniversitari 8
Biodiversitat Interuniversitari 15
Bioinformàtica Interuniversitari 7
Biologia Cel·lular Doctorat UAB 10
Biologia i Biotecnologia Vegetal Doctorat UAB 18
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Doctorat UAB 30
Biotecnologia Doctorat UAB 15
Ciència de Materials Doctorat UAB 35
Ciència i Tecnologia Ambientals Doctorat UAB 30
Ecologia Terrestre Doctorat UAB 10
Electroquímica. Ciència i Tecnologia Interuniversitari 5
Física Doctorat UAB 25
Genètica Doctorat UAB 10
Geologia Doctorat UAB 10
Història de la Ciència Interuniversitari 25 (15 UAB i 10 UB)
Matemàtiques Doctorat UAB 12
Microbiologia Doctorat UAB 10
Química Doctorat UAB 40