Beques del Servei de Llengües

La UAB convoca 90 beques per als estudiants de la UAB de primer i segon cicles, de grau i de màster oficial, per fer estudis al Servei de Llengües durant el període acadèmic actual.
 
Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB durant el curs acadèmic vigent i que formalitzin la inscripció en els cursos del Servei de Llengües del curs acadèmic següent.
 
Així mateix, la UAB convoca 40 beques d'estiu per participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües organitza durant el mes de juliol.
 
Els estudiants de nou accés al Grau d'Educació Primària en anglès de la Facultat de Ciències de l'Educació poden optar per una de les 10 beques que convoca el Servei de Llengües. Per a poder participar en la convocatòria han de formalitzar la inscripció en qualsevol dels cursos d'anglès que ofereix el Servei.

Ajuts del programa de terceres llengües (PARLA3)
 
Si fas primer, segon o tercer d’un grau a la UAB, pots optar a un ajut econòmic per a estudiar anglès, alemany, francès o italià, o per a examinar-te i acreditar un nivell B2 de qualsevol d’aquestes llengües. 
 
La Generalitat de Catalunya convoca ajuts per a l’assoliment i l'acreditació del nivell B2 de terceres llengües per a estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.
 
El programa inclou tres tipus d’ajuts: per a acreditar el nivell (modalitat A) i per a formar-te si no tens el nivell (modalitat B i modalitat C). En aquests enllaços pots sol·licitar l'ajut. 
 
Per més informació sobre el programa PARLA3 consulta el web El teu futur parla idiomes.
 
Ajuts lingüístics

La UAB convoca durant el 2018 un conjunt d'ajuts lingüístics en el marc del Pla de llengües de la universitat que van destinats als diferents col·lectius, és a dir, el personal acadèmic, el personal d'administració i serveis i els estudiants:


Ajuts per a l’aprenentatge idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger
 
Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB, que acreditin que fan unes práctiques curriculars a l'estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües.
 
Ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes
 
La convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes té dues modalitats amb les quals es pretén millorar, per una banda, el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i, per altre, millorar-ne específicament la competència en anglès per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.
 
Ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès
 
La convocatòria pretén facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del professorat que imparteix docència en aquesta llengua. Pot optar a l’ajut el professorat que imparteix assignatures en els estudis de grau i també en els màsters oficials.
 
Ajuts per a l’organització de jornades i congressos sobre la gestió del multilingüisme en l’ensenyament universitari
 
L’objecte de la convocatòria d’ajuts per a congressos, jornades, seminaris o cicles de conferències és que aquests tinguin com a objectiu fer aportacions sobre la gestió del multilingüisme en l’ensenyament universitari i que es facin durant l’any 2018 i en qualsevol àmbit de coneixement. 
 
Més informació de les beques i ajuts en els enllaços següents:

Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB
Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB
Convocatòria d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger (2018)
Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès (2018)
Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del multilingüisme en l'ensenyament universitari (2018)
Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes (2018)