Beques del Servei de Llengües

Beques i ajuts

Beques per a estudiar idiomes al Servei de Llengües

La UAB convoca 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70) i de doctorat (10) per fer estudis al Servei de Llengües durant el període acadèmic actual.
 
Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB durant el curs acadèmic vigent i que formalitzin la inscripció en els cursos del Servei de Llengües del curs acadèmic següent.
 
Així mateix, la UAB convoca 40 beques d'estiu per participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües organitza durant el mes de juliol.
 
Els estudiants de nou accés al Grau d'Educació Primària en anglès de la Facultat de Ciències de l'Educació poden optar per una de les 10 beques que convoca el Servei de Llengües. Per a poder participar en la convocatòria han de formalitzar la inscripció en qualsevol dels cursos d'anglès que ofereix el Servei.

Ajuts del programa de terceres llengües (PARLA3)
 
Si fas primer, segon o tercer d’un grau a la UAB, pots optar a un ajut econòmic per a estudiar i acreditar els nivells A2 i B1 i els subnivells B2.1 i B2.2 d'anglès, alemany, francès o italià, o per a examinar-te i acreditar el nivell B2 de qualsevol d’aquestes llengües. 
 
La Generalitat de Catalunya convoca ajuts per a l’assoliment i l'acreditació del nivell B2 de terceres llengües per a estudiants que hagin iniciat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015.
 
El programa inclou tres tipus d’ajuts: per a acreditar el nivell (modalitat A) i per a formar-te si no tens el nivell (modalitat B i modalitat C). En aquests enllaços pots sol·licitar l'ajut. 
 
Per més informació sobre el programa PARLA3 consulta el web Aprenc idiomes.
 
Ajuts lingüístics

La UAB convoca durant el 2020 un conjunt d'ajuts lingüístics en el marc del Pla de llengües de la universitat que van destinats als diferents col·lectius, és a dir, el personal acadèmic, el personal d'administració i serveis i els estudiants:

Ajuts per a l’aprenentatge idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger
 
Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB, que acreditin que fan unes práctiques curriculars a l'estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües.
 
Ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes
 
La convocatòria d’ajuts al personal acadèmic per a l’aprenentatge d’idiomes té dues modalitats amb les quals es pretén millorar, per una banda, el coneixement de llengües estrangeres del personal acadèmic de la UAB i, per altre, millorar-ne específicament la competència en anglès per impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat.
 
Ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès
 
Facilitar la correcció de materials docents en català i en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquestes llengües en els estudis de grau i de màster. Així mateix, facilitar la correcció en aquestes dues llengües de la guia docent de qualsevol assignatura de la UAB, independentment de la llengua en què s’imparteix.
 
Ajuts per a l’organització de jornades sobre experiències i estratègies de gestió de la diversitat lingüística a les aules de la UAB 
 
En un context d’internacionalització del campus universitari i, per extensió, de l’alumnat dels estudis de grau, màster i doctorat de la UAB, el professorat sovint es troba amb aules on la diversitat lingüística i cultural hi és molt present. S’atorgaran ajuts per a l’organització de jornades i seminaris que es facin durant l’any 2020 i que tinguin com a objectiu compartir experiències docents sobre la gestió d’aquesta diversitat a l’aula o en el marc de grups de recerca de la UAB.

Ajuts del Programa AIDA:  Ajuts per a la intensificació de la Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2020-2021)


Finançar la participació de PDI  dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions: 1) Curs Intensive English for Academic Staff; 2) English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training; 3) Pràctica docent: observació de classe i tutoria i 4) Acreditació.