Segell de qualitat CertAcles

El Servei de Llengües ha obtingut el segell de qualitat CertAcles que atorga l’Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior per a exàmens acreditatius del nivell de coneixements d’idioma.  A continuació es detallen els idiomes i nivells acreditats:

  • Anglès B1, B2 i C1
  • Espanyol B1 i B2
  • Francès B1
 
El segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:
 
  • Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
  • Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
  • Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
  • Servei d’Ocupació de Catalunya

Convocatòries ACLES 2014- 2015