Preus

  Preu del Curs  Import Total *  
Alumnat i personal UAB 240,00 € 280,00 €  
Persones externes 299,00 € 339,00 €  

Curs subvencionat al 100 % per a alumnes de doctorat de la UAB.

* * L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu extern.

El nombre màxim d’alumnes per grup és 15.

El Servei de Llengües es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim d’inscrits.