Preus

 
  Preu del Curs Import Total *  
Alumnat i personal UAB en programes d'intercanvi SUBVENCIONAT 100%
Alumnat i personal UAB 38,50 € 45,25 €  
Persones externes 198,00 € 238,00 €  Alumnat i personal UAB : Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.

Comunitat Universitària Vinculada : Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu persones externes.

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Les segones matrícules i posteriors tenen una bonificació de 40 €

Podeu domiciliar el pagament del curs en còmodes quotes fins a final d’any o bé demanar un préstec a les entitats financeres col·laboradores.
 
En el moment de la matrícula cal aportar les dades bancàries.