Informació general

T’agrada anar a classe, però també treballar pel teu compte i organitzar l’aprenentatge al teu ritme?

UAB Idiomes t’ofereix cursos semipresencials de català de 12 hores presencials i unes 48 hores d’aprenentatge autònom (nivell C2 del MECR):

Els cursos segueixen una clara progressió d'acord amb els nivells establerts pel MECR.L’aprenentatge autònom es fa per mitjà del material virtual Parla.Cat i altres recursos digitals creats per UAB Idiomes Campus o de lliure disposició a la xarxa. El cursos preparen per obtenir els títols homologats interuniversitaris de llengua catalana de la CIFALC.

Semipresencial (C2)

Modalitat: Presencial
Lloc: UAB Idiomes Barcelona
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret, 171 08041 Barcelona
Tel. +34 93 433 50 60 info.idiomes@uab.cat
Dates: Consulteu aquí totes les dates dels cursos
Horaris:

Preu: Consulteu aquí tots els preus i descomptes
Crèdits Consulta normativa
Certificació: Tots els cursos d’UAB Idiomes – Servei de Llengües inclouen un procés d’avaluació continuada del progrés dels alumnes. Aquesta avaluació continuada té una finalitat formativa i consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs. L’assoliment dels objectius d’un curs dona dret a l’obtenció d’un certificat de curs, en el qual consten les dades personals de l’estudiant, l’idioma i el curs.

Així mateix, en finalitzar determinats cursos, l’alumnat es pot inscriure a les convocatòries programades d’exàmens i així pot obtenir certificats de nivell dins l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), si supera un examen que avalua el grau de domini de l’idioma en les quatre destreses lingüístiques (expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i comprensió lectora), d’acord amb els descriptors del MECR.

Els certificats de nivell del Servei de Llengües tenen validesa a la UAB i en el sistema universitari català.Descripció de l’avaluació dels cursos
 

Si vols més informació sobre el curs que estàs consultant o sobre qualsevol altre curs, ens pots fer la consulta mitjançant aquest formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat, rebràs un correu de confirmació de la teva petició.