Dates i horaris

16.9.2019 a 14.10.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 1: 10 a 12 h
Edició 2: 12 a 14 h
Edició 3: 15 a 17 h
Edició 4: 17 a 19 h

17.9.2019 a 15.10.2019 Dimarts i dijous,
Edició 5: 10 a 12 h
Edició 6: 12 a 14 h
Edició 7: 15 a 17 h
Edició 8: 17 a 19 h

21.10.2019 a 13.11.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 9: 10 a 12 h 
Edició 10: 12 a 14 h
Edició 11: 15 a 17 h
Edició 12: 17 a 19 h 

22.10.2019 a 14.11.2019 Dimarts i dijous,
Edició 13: 10 a 12 h
Edició 14: 12 a 14 h
Edició 15: 15 a 17 h
Edició 16: 17 a 19 h

10.2.2020 a 4.3.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 17: 10 a 12 h
Edició 18: 12 a 14 h
Edició 19: 15 a 17 h

11.2.2020 a 5.3.2020 Dimarts i dijous,
Edició 20: 10 a 12 h
Edició 21: 12 a 14 h
Edició 22: 15 a 17 h

16.3.2020 a 20.4.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 23: 15 a 17 h

17.3.2020 a 16.4.2020 Dimarts i dijous,
Edició 24: 12 a 14 h

16.9.2019 a 14.10.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 1: 10 a 12 h

21.10.2019 a 13.11.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 2: 12 a 14 h

22.10.2019 a 14.11.2019 Dimarts i dijous,
Edició 3: 10 a 12 h
Edició 4: 15 a 17 h

25.11.2019 a 18.12.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 5: 12 a 14 h
Edició 6: 17 a 19 h

26.11.2019 a 19.12.2019 Dimarts i dijous,
Edició 7: 10 a 12 h
Edició 8: 15 a 17 h

7.1.2020 a 30.1.2020 Dimarts i dijous,
Edició 9: 12 a 14 h

10.2.2020 a 4.3.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 10: 15 a 17 h

11.2.2020 a 5.3.2020 Dimarts i dijous,
Edició 11: 12 a 14 h

16.3.2020 a 20.4.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 12: 15 a 17 h
Edició 13: 10 a 12 h

17.3.2020 a 16.4.2020 Dimarts i dijous,
Edició 14: 12 a 14 h
Edició 15: 15 a 17 h

27.4.2020 a 20.5.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 16: 15 a 17 h

28.4.2020 a 21.5.2020 Dimarts i dijous,
Edició 17: 12 a 14 h

21.10.2019 a 9.12.2019 Dilluns i dimecres,
Edició 1: 10 a 12 h

26.11.2019 a 28.1.2020 Dimarts i dijous,
Edició 2: 10 a 12 h
Edició 3: 12 a 14 h

7.1.2020 a 25.2.2020 Dimarts i dijous,
Edició 4: 15 a 17 h

16.3.2020 a 13.5.2020 Dilluns i dimecres,
Edició 5: 15 a 17 h

17.3.2020 a 12.5.2020 Dimarts i dijous,
Edició 6: 12 a 14 h

22.10.2019 a 21.1.2020 Dimarts,
Edició 1: 12.30 a 14.30 h

13.2.2020 a 7.5.2020 Dijous,
Edició 2: 14.30 a 16.30 h

23.10.2019 a 22.1.2020 Dimecres,
Edició 1: 12.30 a 14.30 h

13.2.2020 a 7.5.2020
Edició 2: Dijous, 16 a 18 h

Edició 1: dimarts, 18 a 20 h 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 14.1, 28.1.2020
Edició 2: dijous, 12 a 14 h 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 16.1, 30.1.2020
Edició 3: dimarts, 18 a 20 h 10.3, 24.3, 14.4, 28.4, 12.5, 26.5.2020

Cursos a Bellaterra

Primer Semestre:

Edició 1: dilluns, 18 a 20 h  dies 4.11, 18.11, 2.12, 16.12.2019 i 13.1, 27.1.2020
Edició 2: dimarts, 12 a 14 h dies 5.11, 19.11, 3.12, 17.12.2019 i 14.1, 28.1.2020
Edició 3: dimarts, 14 a 16 h dies 5.11, 19.11, 3.12, 17.12.2019 i 14.1, 28.1.2020
Edició 4: dimecres, de 10 a 12 h dies 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.2019 i 15.1, 29.1.2020
Edició 5: dimecres, 16 a 18 h dies 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.2019 i 15.1, 29.1.2020

Segon Semestre:

Edició 6: dimarts, 12 a 14 h dies 10.3, 24.3, 14.4, 28.4, 12.5, 26.5.2020
Edició 7: dimarts, 15 a 17 h dies 10.3, 24.3, 14.4, 28.4, 12.5, 26.5.2020
Edició 8: dimecres, 16 a 18 h dies 11.3, 25.3, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5.2020
Edició 9: dimecres, 10 a 12 h dies 11.3, 25.3, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5.2020
Edició 10: dijous, de 18 a 20 h dies 12.3, 26.3, 16.4, 30.4, 14.5, 28.5.2020

Cursos a Barcelona

Primer Semestre:

Edició 11: dimarts, 17.30 a 19.30 h dies 5.11, 19.11, 3.12, 17.12.2019 i 14.1, 28.1.2020
Edició 12: dijous, 15 a 17 h dies 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2019 i 16.1, 30.1.2020
Edició 13: dijous, 17.30 a 19.30 h dies 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2019 i 16.1, 30.1.2020
Edició 14: divendres, 11 a 13 h dies 8.11, 22.11, 13.12.2019 i 10.1, 17.1, 31.1.2020
Edició 15: dissabte, de 9.30 a 11.30 h dies 9.11, 23.11, 14.12.2019 i 11.1, 25.1 i 1.2.2020
Edició 16: dissabte, de 12 a 14 h dies 9.11, 23.11, 14.12.2019 i 11.1, 25.1 i 1.2.2020