Certificació

Els cursos dónen dret a l'obtenció d'un certificat d'aptitud.