Certificació

El curs dóna dret a l'obtenció d'un certificat d'assistència sempre que s'assiteixi a un mínim del 80 % de les classes.