Certificació

El curs dona dret a l'obtenció d'un certificat d'assistència sempre que s'assisteixi a un mínim del 80% de les classes.