Certificació

Es pot sol·licitar un certificat de seguiment d'hores treballades.