Certificació

El curs dona dret a l'obtenció d'un certificat d'assistència sempre que s'assisteixi a un mínim de 75 % de les classes.