Beques i ajuts

Beques Servei de Llengües
 
La UAB convoca 90 beques per als estudiants de la UAB de primer i segon cicles, de grau i de màster oficial, per fer estudis al Servei de Llengües durant el període acadèmic actual.

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB

 
Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB durant el curs acadèmic vigent i que formalitzin la inscripció en els cursos del Servei de Llengües del curs acadèmic següent.
 
Així mateix, la UAB convoca 40 beques d'estiu per participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües organitza durant el mes de juliol.
 
Els estudiants de nou accés al Grau d'Educació Primària en anglès de la Facultat de Ciències de l'Educació poden optar per una de les 10 beques que convoca el Servei de Llengües. Per a poder participar en la convocatòria han de formalitzar la inscripció en qualsevol dels cursos d?anglès que ofereix el Servei.
 
Ajuts aprenentatge idiomes  per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l'estranger
 
La UAB obre la convocatòria d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes per a estudiants que fan les pràctiques a l'estranger. Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB i acreditin que fan unes practiques curriculars a l'estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües.
 
Beca jove
 
UAB Idiomes convoca una beca per a estudiants residents a Catalunya que tinguin entre 16 i 24 anys per a matricular-se a un curs de llengües estrangeres ofert per UAB Idiomes durant el mes de juliol de 2013 o el curs 2013-2014.