Altres idiomes

IDIOMES A LA CARTA

El Servei de Llengües ofereix la possibilitat d’aprendre fins a 15 llengües amb la plataforma virtual Rosetta Stone (treball individual que permet a l’aprenent fer activitats de gramàtica, vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita autònomament).
 
Les llengües objecte d’aprenentatge són: àrab, coreà, grec, hebreu, hindi, irlandès, japonès, neerlandès, persa, polonès, suec, tagal, turc, vietnamita i xinès.
 
Totes les llengües s’ofereixen del nivell A1 a l’A2, excepte el xinès, que arriba fins al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 
La matrícula d'aquests cursos es pot fer virtualment enviant el formulari següent a s.llengues.info@uab.cat

Full de matrícula
Descripció

Preu de les llicències

  Preu del Curs Import Total *    
A  lumnat i personal UAB 97,00 € 137,00 €    
Comunitat universitària vinculada 146,20 € 180,20 €    
Persones externes 172,00 € 212,00 €    

Alumnat i personal UAB : Alumnes (grau i postgrau), Personal Acadèmic i PAS de centres propis de la UAB.

Comunitat Universitària Vinculada : Amics UAB; Esfera UAB; Parc de Recerca; Alumni UAB; Alumnes, Personal Docent i PAS d'Escoles Adscrites, antics alumnes Servei de Llengües, Fundació Autònoma etc

* L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

Aquesta formació no té una avaluació formal.