Avís legal UAB Idiomes Campus

Avís legal UAB Idiomes Campus

Les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades Comunicació i Promoció, creat amb la finalitat de rebre informació sobre els estudis, serveis i activitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest fitxer de dades és propietat de la UAB, amb domicili al campus de Bellaterra, edifici del Rectorat, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Les dades podran ser cedides a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (a través del Programa Study Abroad de la UAB) per a la mateixa finalitat.
D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat, o enviant un correu electrònic a l'adreça promocio@uab.cat.