CSE1 - Física i química quotidiana per entendre què passa al nostre voltant

Calendari: del 26 al 30 de juny de 2017  Durada: 20 hores
Horari: de 9:30 a 14 hores, amb 30 minuts de descans  Lloc: Campus universitari UAB (Bellaterra)

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Places exhaurides

 

Preu: 90 €  Professors: Víctor López i Carme Grimalt
 
Contacte: ga.ice@uab.cat

 Observacions: els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte.

 *Sense la recepció d’aquesta autorització la persona
menor d’edat no estarà inscrita.

Presentació
Les persones inscrites podran passar una setmana gaudint de la ciència a la UAB. A través de jocs, dinàmiques de grup i treball de laboratori, abordarem temàtiques científiques rellevants per al nostre dia a dia, des dels mitjans de transport que fem servir fins a l’alimentació que mengem i l’esport que realitzem. Al llarg del curs comentarem notícies científiques d’actualitat i temes sociocientífics controvertits, farem petites recerques en un laboratori digitalitzat amb una gran diversitat de simulacions i sensors, inclòs el nostre mòbil, i jugarem a descobrir la ciència darrera de moltes pel·lícules i sèries de televisió. També aprofitarem l’estada a la UAB per visitar algunes de les seves instal·lacions científiques i per parlar amb la gent que hi treballa.

Objectius
El principal objectiu d’aquest curs és acostar la ciència a nois i noies, fent-los protagonistes d’una activitat científica diferent a la que hauran trobat als seus llibres de text. A través d’un entorn lúdic, es pretén estimular el pensament i la competència científica dels joves per contribuir a la seva capacitat crítica com a ciutadans, i també estimular el seu enginy i creativitat per donar solucions des de la ciència a la seva vida quotidiana.

Continguts
Al llarg del curs s’aniran intercalant diferents tipus d’activitats (entre 2 i 4, en funció de la seva durada). Aquests 4 grans tipus d’activitats són:
  1. “Ciència entre línies”: Són activitats on es comentaran diferents notícies científiques d’actualitat i les seves repercussions en la vida quotidiana. Es destaparan algunes controvèrsies sociocientifíques, com ara els interessos polítics i econòmics d’algunes decisions científiques, i també els conflictes existents entre ciència i pseudociència.
  2. “L’hora de la indaga-acció”: Són petites recerques que es proposaran al grup d’estudiants, vinculades també amb la vida quotidiana (la nostra salud, la nostra llar, etc.). L’alumnat podrà proposar la seva pròpia pregunta de recerca i pensar en un disseny experimental per dur-la a terme. Per fer-ho, podran aprofitar els avantatges que ofereix un laboratori digitalitzat amb una gran diversitat de simulacions i sensors. En algun cas també podran fer servir els seus propis telèfons mòbils per obtenir i analitzar dades.
  3. “Ciència Ficció”: Abans d’acabar la jornada, es proposarà als estudiants diferents jocs per descobrir la ciència darrera de moltes pel·lícules i sèries de televisió. A través d’una dinàmica de gamificació, hauran de trobar quins són els errors científics que apareixen i què se’n pot aprendre d’aquestes sèries.
  4. Visites a instal·lacions científiques de la UAB: Al llarg del curs, es faran petites sortides a les facultats de Ciències, Biociències i Medicina, per tal de mostrar als estudiants com són els seus laboratoris i com són els i les professionals que hi treballen.

Metodologia
Tot i que cada tipus d’activitats comptarà amb un procediment diferent, el curs en el seu conjunt es basa principalment en el treball col·laboratiu i en dinàmiques participatives i gamificades en un entorn distès. En les activitats més vinculades al treball experimental es treballarà en petits grups de forma autònoma amb la supervisió del professorat. En la resta d’activitats es farà de forma conjunta amb tot el grup. La interacció serà eminentment oral, tot i que durant la realització d’activitats experimentals els estudiants tindran petits dossiers impresos que podran anar completant.