Català

CATALÀ


Superior (C2)                                            

Del 2 al 23 de juliol
Dijous, de 10 a 13 h
 

2, 9 i 16 de juliol; 10 i 17 de setembre i 1 d'octubre    
Dijous, de 10 a 12 h         

Cursos amb videoconferència.

12 hores (com a mínim la meitat de la formació es fa de manera simultània entre el professorat i el grup) + treball autònom.

Materials propis en entorn virtual. 

  

 

         Formulari de sol·licitud de matrícula     -      Informació proves de nivell