Calidad docente

Realizadas

9.30- 9.45 Benvinguda a càrrec de la Dra. Glòria González, Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  

9.45-10.15 La UAB, primera universitat espanyola a Coursera
Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

10.15-10.45 Funcionalitats docents de Coursera i procés d’elaboració i implementació d’un curs MOOC
Juan Antonio Martínez
Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació

10.45-11.15 Planificació d’un MOOC en l’àrea de Ciències (Pre-calculus)
Dr. Jaume Pujol i Dra. Mercè Villanueva
Pre-Calculus Cousera

11.15-12.00 TALLERS
Taller 1. Gravant el meu primer vídeo (APSI)
Taller 2. Ús de la targeta gràfica (APSI)
Taller 3. Retransmissions en directe amb Hangouts (APSI)

12.00-12.30 Reflexions docents i impacte d’un curs MOOC
Dr. Josep Cervello
Egiptologia Coursera

12.30-13.00 La visió dels estudiants

13.00-13.30 Anàlisi dels cursos MOOCS-UAB-COUSERSA  
Dra. Elena Valderrama
Coordinadora Acadèmica de Coursera 

13.30-13.45 Cloenda a Càrrec del Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

 

Vídeo de la jornada
PROGRAMA DE LA JORNADA


9.30 Benvinguda a càrrec de la Dr. Glòria Gonzalez, Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat

9.45    Organització de l’assignatura de TFG: Taula rodona dedicada a la planificació dels TFG, que inclou la definició del que cal entendre per TFG en les titulacions, les figures de coordinació creades per aquesta assignatura (tasques i càrrega docent assignada), el procés de proposta de temes per TFG, tutors i assignació estudiant-tema-tutor.
Ponents:
• Carme Armengol, vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació PRESENTACIÓ [PDF]
• Mª Jesús Espuny, vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i Coordinadora del Grau de Relacions Laborals PRESENTACIÓ [PDF]

10.30   Eines informàtiques de gestió del TFG
La gestió d’aquesta assignatura, per la seva complexitat implica un tractament específic que garanteixi agilitat  i faciliti la feina que s’ha de fer. Amb les eines informàtiques disponibles en aquest moment a la UAB, es tractaran els temes següents:
• SIGMA: mòdul específic de TFG.  A càrrec de Montse Masoliver, cap de l’àrea d’afers acadèmics PRESENTACIÓ [PDF]
• Campus Virtual: suport docent durant la realització del TFG – requeriments i possibilitats.  A càrrec de Quim Campuzano, cap de l’àrea de planificació de sistemes d’informació PRESENTACIÓ [PDF]

11.15   Pausa

11.45   Experiències del seguiment dels TFG
Un cop l’estudiant té assignat el tema del treball, i com assignatura de grau que és, caldrà efectuar el seguiment.  Això implica que els estudiants han de fer i seguir una planificació. Per parlar de com han enfocat aquest eix, comptarem amb:
• Tatiana Rovira, coordinadora del TFG dels estudis de Grau en Psicologia PRESENTACIÓ [PDF]
• Xavier Rambla, membre de la comissió de TFG de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia  PRESENTACIÓ [PDF]

12.30 Bones pràctiques d’avaluació en els TFG
Tot i que segurament l’avaluació de competències exigeix parlar d’avaluació formativa durant tot el període de desenvolupament del TFG, hem deixat l’eix de l’avaluació com a darrer de la jornada, ja que evidentment és amb l’avaluació que es tanca tot el procés de l’assignatura. S’han seleccionat els ponents d’aquest taula rodona per parlar d’algunes de les diferents modalitats d’avaluació que hem vist a la nostra universitat:
• Neus Calaf, coordinadora del TFG dels estudis de Grau en Logopèdia
• Noel Xamena, coordinador del Grau de Biologia PRESENTACIÓ [PDF]
• Elisabet Pladevall, responsable TFG als graus d’anglès, Facultat de Lletres PRESENTACIÓ [PDF]

13.15 Conclusions finals

13.30 Final de la Jornada

Vídeo de la jornada

9.30 - 10.00 Presentació de la jornada
Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la societat de la informació


10.00 - 10.45 Aprenentatge TIC. Sortint de l'armari
Dra. Remei Camps
Directora de programes - Fundació Doctor Robert (UAB)

Presentació [Prezi]

11.05 - 11.20 Presentació del Grup d'Interès en Innovació Docent: GI-Xarxes Socials
Presentació [PDF]

11.50 - 12.15 Xarxes socials en l'àmbit universitari: aplicació a l'aprenentatge, orientació i inserció laboral dels estudiants i a la difusió del coneixement acadèmic i científic a la societat
Juan Antonio Martínez i Joaquim Campuzano
Àrea de planificació de sistemes d'informació. Direcció de tecnologies de la informació i la comunicació

Presentació [PDF]

12.20 - 12.45 Dr. Third. Facebook, aplicant l'aprenentatge invisible a la docència formal
Josep Maria Castel
Dep. de farmacologia, terapèutica i toxicologia. Unitat Docent de la Vall d'Hebron


12.50 - 13.15 Aplicació d'una xarxa social a l'experiència d'intercanvis lingüístics del servei de llengües de la UAB
Marta Miró i Montserrat Balagueró
Servei de llengües

Presentació [Prezi]

 

   
Programa [PDF]
Puedes ver toda la jornada a vídeos de la UAB:

Part 1
Part 2

Materiales:
Erasmus Mundus I (presentación)
Erasmus Mundus II (presentación)
Mireia Galí (Coordinadora International Welcome Point)

La Unió europea i el món (TEMPUS) (presentación)
Xavier Biarnés (Àrea de Relacions Internacionals)


6 de mayo de 2010 - Programa [PDF]

Toda la jornada en vídeos de la UAB

Materiales:
Aspectes jurídics i laborals al voltant de les pràctiques externes (À.Giménez i F.Saurina)
Presentación [PDF]
Protección social y responsabilidades [PDF]
Documentación [PDF]

El Pràcticum al màster de secundària de la UAB (J.Deulofeu)
Presentación [PDF]

Circuit de pràctiques a la facultat de Dret (D.Cantos)
Presentación [PDF]

La gestió administrativa de les pràctiques (F.Sánchez)
Convenis i resolucions de les pràctiques curriculars [enlace]

Programa

Materiales:
El currículum de les assignatures de matemàtiques al batxillerat (Ignacio del Blanco)
Document [PDF]

El desenvolupament a l'aula a les assignatures de batxillerat, tant científic com a Ciències socials (Elena Brau, Santiago Vilches, Daniel Bosch i Marta Berini)
Presentació de Santiago Vilches [PDF]
Document [PDF]
Exemples de problemes 1 [PDF]
Exemples de problemes 2 [PDF]

Les matemàtiques i la selectivitat (Jaume Moncasi)
Presentació [PDF]
Taula de ponderacions [PDF]

Les matemàtiques a primer curs de les titulacions de Ciències: el cas de Geologia (Josep Gascón)
Presentació [PDF]

experiència d'un curs de matemàtiques per a l'alumnat que no ha cursat la matèria al batxillerat o amb pocs coneixements (Jordi Deulofeu)
Presentació [PDF]

25 de marzo de 2010, de 9.30 a 13.30h
Programa
Presentación [PDF 3.30MB]