Acte de Graduació dels Graus

Web Acte Graduació Facultat d'Economia i Empresa

 

Curs 2018/19

 
Al final de cada curs acadèmic té lloc anualment l’acte institucional de graduació dels alumnes que acaben els seus estudis a la Facultat d’Economia i Empresa durant el curs acadèmic. Es tracta, doncs, d’una acte de comiat de la promoció que té previst acabar els seus estudis.

El curs 2018/19 s’han programat els següents actes de graduació:
 • Grau d’ADE, a la Sala Arnau de Vilanova de l'Hotel Campus
 • Grau d’ADE+Dret, a la Sala d'Actes del Rectorat
 • Grau d’Economia, a l’Auditori de Lletres
 • Graus d'ADE en anglès i Economia en anglès, a la Sala d'Actes de la Facultat
 • Graus de Comptabilitat i Finances i d'Empresa i Tecnologia, a la Sala Arnau de Vilanova de l'Hotel Campus
Dates dels actes:
 • Grau d’ADE: 8 de juny de 2019
 • Grau d’ADE+Dret: 28 de juny de 2019
 • Grau d’Economia: 29 de juny de 2019
 • Graus d'ADE en anglès i Economia en anglès: 5 de juliol de 2019
 • Graus de Comptabilitat i Finances i d'Empresa i Tecnologia: 13 de juliol de 2019


En què consisteix l'acte de graduació?
Es tracta d’un acte de comiat de la promoció que té previst acabar els seus estudis durant el curs acadèmic.
Està presidit pel degà i hi participa com a padrí de la promoció un professor de la Facultat que els alumnes de cada grau escullen com a tal. També hi intervé un estudiant com a representant de la seva promoció. Seguidament els graduats que hi assisteixen reben un diploma emès per la Facultat, com a recordatori, que commemora aquest acte.

Qui organitza l’acte?
El Deganat, junt amb els delegats de 3er i 4art de cada grau i altres estudiants que hi vulguin col·laborar. Es creen unes comissions per a l’organització de cada acte.

Aquest curs, les comissions estaran formades pels següents estudiants:
 • Grau d’ADE: Marta Fernández, Anna Vinyals, Julia de Asís i Judith Ramón
 • Grau d’ADE+Dret: Alexandrina Rusu i Isabel Maria (Isamar) Rodríguez
 • Grau d’Economia: Paula Tel, Marta Cunill, David Tenes, Mireya Queralt i Alejandro Murillo
 • Graus d'ADE i Economia en anglès: Sergi Quintana (Economia) i Núria Solana (ADE)
 • Graus de Comptabilitat i Finances i d’Empresa i Tecnologia: Ivan Ruiz, Yassir Mounji, Miriam Prior, Higini Perales, Marta Parras, Aitor Pescador, Alba Barriga, Antonella Cipolla, Gabriela Ponce, Gerard Insa, Raimon Aladró i Eva Ramos.

Per a qualsevol tema relacionat amb l’organització de l’acte us podeu adreçar als vostres delegats.
 

Qui hi pot participar?
Tots els estudiants de grau que a data 10 de febrer tinguin aprovats com a mínim 180 ECTS (330 ECTS en el cas del doble grau d'ADE+Dret).

Què s’ha de fer per inscriure-s’hi?
Cal que ompliu el formulari que se us enviarà des del Deganat, a finals de febrer.

S’ha de pagar alguna cosa?
Sí, es pagarà la sala on es farà l’acte i, si s’escau, el càtering posterior a l’acte. Quan es faci la inscripció se us informarà de la quantitat aproximada a pagar i quan s’acabin les inscripcions se us enviarà un correu amb els dades bancàries on fer efectiu el pagament i amb la quantitat exacta a pagar.
Recordeu que si no feu efectiu el pagament dins el termini establert no podreu participar a l’acte.

Es poden portar acompanyants a l’acte?
Sí, el nombre exacte dependrà de l’aforament de la sala i del nombre d’inscripcions però com a mínim es podran portar 2 acompanyants.
Unes setmanes abans de l’acte se us demanarà que confirmeu el nombre d’acompanyants que portareu. Els seients que quedin disponibles s’assignaran per sorteig segons les vostres peticions individuals.

Per a més informació
Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar al Deganat:

Telèfon 93 581 1041  |  Adreça electrònica: dg.economia.empresa@uab.cat