Escola Doctor Robert

Sobre el Màster

El Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l’abordatge de les polítiques públiques i l’acció comunitària. Aquesta proposta formativa combina l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori.

El programa brinda instruments d’anàlisi, disseny i implementació de Polítiques Socials per a desenvolupar projectes en àmbits de gestió pública, recerca social i treball comunitari. La formació en Acció Comunitària s’enfoca des d’una mirada transdisciplinar a través de la comprensió de la convivència, de la comunicació i del conflicte, per a la seva aplicació a la intervenció social i la recerca.

Modalitat Semipresencial
Places 40
Idioma Castellà (70%) i català (30%)
Número de crèdits 60 crèdits ECTS
Preu per crèdit Alumnes nacionals / UE: 70€
Alumnes extracomunitaris: 95€
Curs acadèmic 2019-2020