Escola Doctor Robert

Preinscripció i matrícula

Un cop la Coordinació del Màster hagi admès el candidat/estudiant, el Centre es posarà en contacte per correu electrònic amb l´interessat per tal de formalitzar l’abonament de l’import d´inscripció / reserva de plaça que s’haurà de fer efectiu en el termini màxim de 10 dies, mitjançant pagament online. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament de les taxes d’inscripció / reserva de plaça, el Centre tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

Import inscripció / reserva de plaça:   1.000€

Per a qualsevol informació addicional referent a la preinscripció i matrícula, contacteu amb: carmen.llenas@uab.cat