Escola Doctor Robert

Pla d'estudis

El màster s’estructura en 8 mòduls obligatoris, entre els quals s’inclou el Treball de Fi de Màster.

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Eines per a l’Acció Comunitària 9 OB
Eines per a la Comprensió de la Realitat Social 9 OB
Epistemologia de la Intervenció Social 6 OB
Fenòmens Socials i Canvi d’Època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques 6 OB
Mètodes i Tècniques de Recerca Social 6 OB
Polítiques Socials i Àmbits de Benestar 6 OB
Polítiques Socials, Persones i Territori 6 OB
Treball de Final de Màster 9 OB

OB: obligatoris