Informació general
Convocatòria
Ajuts Erasmus
Programa NILS
Destinacions
Sol·licitud i calendari
Seleccionats i Documentació Curs 2013/14
 Seleccionats i Documentació Curs 2014/15 
Persones amb necessitats especials


ALUMNES SELECCIONATS


La documentació relativa a les estades Erasmus+ del curs 2014/15 s’actualitzarà tan aviat com l’OAPEE (Agència Nacional Erasmus a Espanya) ens faci arribar les plantilles dels models dels documents corresponents a les estades Erasmus+


En data 24 de febrer de 2014, es publica la primera resolució de places del programa Erasmus Estudi pel curs 2014-15. Trobareu el llistat més avall.
IMPORTANT: Cal que confirmeu l'acceptació/no acceptació de la plaça a través del SIA abans del 5 de març.

En data 19 de març de 2014, es publica la segona i última resolució de places del programa Erasmus Estudi pel curs 2014-15. Trobareu el llistat més avall.

En data 17 de juliol es publica la resolució d'ajuts econòmics procendents de fons comunitaris pels estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, per al curs 2014/2015. Trobareu el llistat més avall.DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA


 

Modificacio estada Erasmus+ Estudi durant intercanvi (pdf MB)
Model Full Renúncia Erasmus+ Estudi 2014/2015 (pdf MB)
Dossier Erasmus 2014/2015 (pdf MB)
Certificat Arribada Erasmus Estudi 2014/2015 (pdf MB)
Certificat Estada Erasmus Estudi 2014/2015 (pdf MB)
1a Resolució Places Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
2a Resolució Places Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
Resolució Ajuts Comunitaris Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona