Informació general
Convocatòria
Ajuts Erasmus
Programa NILS
Destinacions
Sol·licitud i calendari
 Seleccionats i Documentació Curs 2013/14 
Seleccionats i Documentació Curs 2014/15
Persones amb necessitats especials

Informació per als alumnes seleccionats i documentació obligatòria


Alumnes seleccionatsa
En data 21 de febrer de 2013, es publica la segona resolució de places del programa Erasmus Estudi pel curs 2013-14. Trobareu el llistat al final d'aquesta pàgina.

En data 1 de febrer de 2013, es publica la resolució de places del programa Erasmus Estudi pel curs 2013-14. Trobareu el llistat més avall.
Important: Cal que confirmeu l'acceptació/no acceptació de la plaça a través del SIA abans del 4 de març.


Requisits de matriculació i de superació de crèdits
Segons la normativa d'intercanvis els estudiants que facin una estada anual hauran d'estar en disposició de matricular com a assignatures dins un programa d'intercanvi almenys 30 crèdits i per a estades semestrals, 15 crèdits.
 
Per poder cobrar l'ajut, a la tornada s'han d'haver superat almenys 20 crèdits en el cas d'estades anuals i 10 per a estades semestrals. En cas de no superació d'aquests mínims, l'estudiant haurà de tornar a la UAB els fons que hagi rebut en concepte de beca.

 
Documentació obligatòria
És molt important que empleneu aquests documents i ens els feu arribar a través de l'oficina d'intercanvis del vostre centre.
 
L'ingrés de l'ajut econòmic Erasmus està supeditat a la presentació de tots els documents relacionats a continuació.
Modificacio estada Erasmus+ Estudi durant intercanvi (pdf MB)
Model Full Renúncia Erasmus+ Estudi 2014/2015 (pdf MB)
Dossier Erasmus 2014/2015 (pdf MB)
Certificat Arribada Erasmus Estudi 2014/2015 (pdf MB)
Certificat Estada Erasmus Estudi 2014/2015 (pdf MB)
1a Resolució Places Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
2a Resolució Places Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
Resolució Ajuts Comunitaris Erasmus Estudi 2014-2015 (pdf MB)
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona