Informació general
Convocatòria
Ajuts Erasmus
Programa NILS
 Destinacions 
Sol·licitud i calendari
Seleccionats i Documentació Curs 2013/14
Seleccionats i Documentació Curs 2014/15
Persones amb necessitats especials

Destinacions i requisits per centre


darrera actualització - desembre 2022

En data 21 de desembre s’actualitzen les destinacions vacants per als estudiants que demanin plaça en 2a volta, dels centres següents:

Destinacions Erasmus Facultat de Psicologia (destinacions vacants 2a volta d’assignacions)

Destinacions Erasmus Escola FUAB Formació - Turisme (destinacions vacants 2a volta d’assignacions)

Podeu consultar en aquest enllaç el mapa de destinacions.

Centres propis i Escola FUAB Formació:

Destinacions Erasmus Campus de Sabadell

Destinacions Erasmus Escola d'Enginyeria

Destinacions Erasmus Facultat de Biociències (actualitzat el dia 28/10/2022)

Destinacions Erasmus Facultat de Ciències

Destinacions Erasmus Facultat de Ciències de la Comunicació

Destinacions Erasmus Facultat de Ciències de l'Educació

Destinacions Erasmus Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (actualitzat el dia 25/10/2022)

Destinacions Erasmus Facultat de Dret

Destinacions Erasmus Facultat d'Economia i Empresa (actualitzat el dia 31/10/2022)

Destinacions Erasmus Escola FUAB Formació - Prevenció

Destinacions Erasmus Escola FUAB Formació - Turisme

Destinacions Erasmus Facultat de Lletres i Filosofia

Destinacions Erasmus Facultat de Medicina

Destinacions Erasmus Facultat de Psicologia

Destinacions Erasmus Facultat de Traducció i Interpretació

Destinacions Erasmus Facultat de Veterinària

Centres i escoles adscrites a la UAB:

Destinacions Erasmus Escoles Gimbernat - Fisioteràpia

Destinacions Erasmus Escola Massana

Destinacions Erasmus EUI Sant Pau

La resta de destinacions pendents d'actualitzar les podreu trobar els llistats de destinacions en format excel, destinacions del curs 2022-23, per facilitar la consulta. Aquests llistat s’aniran actualitzant progressivament.

(*) A partir del curs 2023-24 el Regne Unit passa a considerar-se un tercer país no associat al programa. Els estudiants amb destinació al Regne Unit podran optar a ajuts del programa Erasmus+ o del pressupost de la UAB per el programa UAB Exchange Programme. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona