Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA)

Descripció

El Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments és un centre de la UAB que promou i lidera la investigació en el sector agroramader. L’objectiu del centre és fomentar la transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes R+D+i sobre nutrició, manipulació i benestar en animals monogàstrics i remugants.

L'SNIBA ofereix els seus serveis de suport a la recerca tant a empreses privades i institucions públiques com a professionals de diferents àmbits del sector agroalimentari. Els serveis oferts inclouen fonamentalment la gestió i el desenvolupament de projectes de R+D+i, estudis experimentals i tècniques analítiques, assessorament i activitats de formació.

Activitat

 
 • Millora de les condicions del transport del bestiar porcí.
 • Eines per millorar l’adaptació del garrí al deslletament.
 • Predicció de la productivitat i rendibilitat d’explotacions lleteres.
 • Avaluació dels factors limitants del creixement i engreix de porcí en condicions comercials.
 • Ingredients aromàtics funcionals per a alimentació porcina.
 • Estratègia nutricional per l'estudi del perfil i contingut final d'AG en porc ibèric
 • Avaluació d'estratègies nutritives per desenvolupar una llet enriquida amb CLA sense reduir la quantitat de greix
 • Millora de l'eficiència productiva i econòmica d'explotacions lleteres mitjançant la reposició del ramat
 • Disseny de programes d'alimentació específics a la genètica porcina i respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal
 • Aplicació de la identificació electrònica mitjançant transponedors passius al registre i traçabilitat d'ovins i caprins
 • Modificació de la quantitat i distribució del greix dipositada en pollastres i porcs a través d'estratègies nutricionals

Contacte

Adreça: Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Edifici V, Campus UAB (Bellaterra · Barcelona)

Telèfon: +34 93 581 1556

E-mail: sniba@uab.cat

Web: http://serveis.uab.cat/sniba/