Ctrl4enviro

Descripció

Ctrl4enviro és una empresa dedicada a la investigació de solucions avançades en sistemes de control i monitorització (sensors i actuadors) per a processos ambientals (ex. tractaments d’aigües, control de l’aire, etc).

Activitat

Ctrl4Enviro ofereix el seu coneixement per a:
  • Enginyeria: Disseny de sistemes de tractament de l'aigua incloent-hi control de pH amb diòxid de carboni. Auditories d'energia i consum d'aigua.
  • Mesura i anàlisi de contaminants dins de l'aire i aigua: En instal·lacions termals i piscines públiques per tal d'assegurar el seu entorn més saludable.
  • Integració de sistemes Scada: Implementació de control, automatització i control remot de paràmetres mediambientals, integrant sensors diferents i existents amb nous sistemes.

Fitxa de l'empresa

Contacte

Adreça: Edifici Eureka · Parc de Recerca UAB (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 93 586 87 60

E-mail: anton.goma@ctrl4enviro.com

Web: https://ctrl4enviro.com/