Crowdmobile

Descripció

Crowdmobile és una empresa de base tecnològics del Centre de Visió per Computador de la UAB que ofereix a empreses i marques solucions a problemes d'adquisició de dades, processament i anàlisi que no es poden atendre de forma totalment automàtica per la seva massivitat o naturalesa. 

L'empresa ha desenvolupat Knowxel, una plataforma per a dispositius mòbils que descompon el problema en petites tasques que poden ser resoltes pels usuaris de forma immediata. Knowxel combina el processament automàtic amb la intel·ligència humana, utilitzant una estratègia de crowdsourcing, és a dir, el problema presentat per un client és atomitzat en micro-tasques que són distribuïdes entre gran quantitat d'usuaris. 

La plataforma funciona al voltant de tres actors: clients, usuaris i entitats socials. El client planteja un problema, que es dissecciona en una sèrie de dades i tasques. Els usuaris contribueixen a solucionar el problema a través de petites tasques, que van des d’etiquetar imatges, transcriure textos, enviar suggeriments i comentaris, fins a participar en tasques amb alt impacte científic. Les entitats socials, com ONGs o fundacions, expliquen els seus projectes a la plataforma i promocionen l’eina.  

Una vegada el client ha resolt el seu problema, realitza el pagament, que dependrà del temps que hagi portat resoldre’l i del nombre d'usuaris involucrats. El 30% dels diners es distribuirà a parts iguals entre totes les entitats socials registrades; un altre 30% serà per Knowxel; i el 40% restant arribarà als usuaris que hagin realitzat les seves tasques correctament. Dels ingressos que reben els usuaris una part serà econòmica i una altra serà en concepte de vots, que poden invertir en les entitats socials.  

Contacte

Adreça: Edifici O (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 93 581 30 37

E-mail: support@knowxel.com

Web: http://knowxel.com/