Cognicor

Descripció

Cognicor Technologies és una empresa spin-off de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC que ha desenvolupat una plataforma online per a la resolució de conflictes entre dues parts mitjançant eines d'intel·ligència artificial. Cognicor Technologies ofereix un servei automatitzat de resolució de queixes per millorar i agilitzar el sistema d’atenció al client d’empreses que han de processar ràpidament queixes i demandes d'alt volum (línies aèries, assegurances, comerç electrònic, telecomunicacions). 

Activitat

El sistema CogniSettle analitza i compara la reclamació del client amb reclamacions similars produint una resolució immediata sense necessitat d’intervenció humana en el procés. Tanmateix, si el client no queda satisfet, la plataforma de l’empresa (CogniDeal) permet negociar directament amb un agent a través d’Internet. CogniDeal, la plataforma genèrica de negociació, no només es pot utilitzar per resoldre les reclamacions, sinó també per al comerç electrònic de negociació oferta en línia.

Contacte

Adreça: Edifici IIIA-CSIC (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 661 259 759

E-mail: info@cognicor.com

Web: http://www.cognicor.com