Centre de Química Col·loïdal i de Materials Avançats (QCI)

Descripció

La missió i visió del Centre QCI és estudiar els sistemes tensioactius col·loïdals per a contribuir al desenvolupament de noves aplicacions tecnològiques.

El Centre QCI està format per dos grups de recerca consolidats de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC), pertanyent l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb vocació de servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’innovació tecnològica en els àmbits de la química col·loïdal i dels materials avançats.

El Centre QCI està constituït per un equip d’investigadors i personal tècnic qualificat de 30 membres, els quals realitzen una important activitat de recerca aplicada i transferència de tecnologia.

Activitat

  • Obtenció de materials tèxtils amb elevada capacitat d’absorció d’aigua i capaços d’alliberar principis actius.
  • Dissenyar formulacions "a mida" i millorar propietats.
  • Preparació de materials avançats a partir de sistemes tensioactius col·loïdals.
  • Modificar superfícies per tractaments de plasma i incorporar materials nanoestructurats.
  • Modificació de superfícies mitjançant tractaments físics (plasma) i químics

Contacte

Responsable: Jordi Esquena Moret

Adreça: IQAC-CSIC C/ Jordi Girona, 18-26 08034 Barcelona

Telèfon: 93 400 61 00

E-mail: jordi.esquena@iqac.csic.es

Web: http://www.iqac.csic.es/qci/estatic.php?idioma=1&id=1